Heb je wel eens een klein kind geobserveerd tijdens zijn/haar ontdekkingstocht?
Het gaat op in de nieuwe ervaring van zand dat door de vingertjes glijdt. Steeds opnieuw pakt het zand op en kijkt aandachtig hoe het wegstroomt.
Het heeft geen weet van de tijd of de hunkering van de ouders naar een vers bakkie koffie op een terras en het ongeduld dat zij voelen bij het onderzoek van hun kleintje. Het kind is vrij van de ervaringen van gisteren en heeft geen besef van morgen en daarna. Geen afspraken, projecten, agenda of deadline.
Het zit, volkomen tevreden één te zijn met de ervaring van dit moment.
En als het morgen op dezelfde plek terug zou keren, zou het onderzoek van voren af aan beginnen en de intensiteit ervan zou niet anders zijn dan nu.

Zo te leven, van moment tot moment, verankerd in het hier en het nu…..  dat is mindful leven.
Voor een volwassen mens in een moderne westerse samenleving is het besef van gisteren en morgen onderdeel van het bestaan. Velen verliezen zichzelf in het terugkijken of terug verlangen naar wat is geweest en anderen houden zich het liefst bezig met wat nog moet komen. Keer terug naar het hier en nu en neem wat je dan aantreft in jezelf en om je heen als uitgangspunt en je zult ervaren hoeveel ruimte er binnen in je ontstaat.