Voor iedereen en op elk niveau

HappyTeachers.nu biedt mindfulness programma’s en mindfulness activiteiten voor mensen die werken in het onderwijs: managers, onderwijsgevenden en onderwijsondersteuners in het hele onderwijsveld, van basisonderwijs tot universiteit.
HappyTeachers.nu laat het aanbod aansluiten op de behoefte die in uw onderwijsorganisatie leeft. Dat kan variëren van een inleiding op het onderwerp tot een serie bijeenkomsten om mindfulness met een groep te beoefenen.

Mogelijkheden: een voorbeeld

Een schoolleider die mindfulness in het onderwijs wil brengen, kan HappyTeachers.nu inschakelen voor een voorlichting over de oefeningen en de effecten ervan voor het team. Vervolgens zouden er – op locatie, want elke school beschikt over een gymzaal of speellokaal – een serie bijeenkomsten gepland kunnen worden of de beoefening te ervaren. Vervolgens kan HappyTeachers.nu  de vaardigheden om zelf de groep te leiden, overdragen zodat de groep zelfstandig verder kan. Een vervolg of een verdiepingscursus organiseren of een weekendretraite behoort eveneens tot de mogelijkheden.

Basiscursus

HappyTeachers.nu ontwikkelde een basis-serie van 6 bijeenkomsten waarin de belangrijkste oefeningen worden aangereikt.
Je kunt daarbij denken aan zitmeditatie (op een stoel, een kussen of een bankje), loopmeditatie (binnen en buiten), ontspanningsoefeningen en bewegingsoefeningen.
De eerste oefeningen zijn gericht op het bewust worden van wat er in je lichaam omgaat.
Daarna train je opmerkzaamheid van wat je via je zintuigen tot je neemt.
Ten slotte richt de aandacht zich op de gedachten, ideeën, concepten en plannen in je hoofd.
Ook in dit basisprogramma is flexibiliteit ingebouwd zodat de bijeenkomsten kunnen worden  aangepast aan de behoeften van de groep.

Voor docent/leerkracht en student/leerling

Vaak werken we met een sandwich constructie. Daarbij krijgen groepsleerkrachten/docenten naast de eigen oefeningen een oefening mee die zij met hun leerlingen/studenten kunnen doen.

Kosten

HappyTeachers.nu werkt volgens het principe van vrijgevigheid, wat betekent dat de deelnemers de hoogte van de bijdrage zelf vaststellen. Het is een gift die waardering uitdrukt voor de organisatie, de inhoud en de begeleiding van de activiteiten en programma’s. Een onderwijsinstelling kan besluiten of het de gift zelf betaald of de deelnemende teamleden ervoor verantwoordelijk stellen. Een combinatie is uiteraard ook mogelijk.