Mindfulnes

Pak een willekeurige krant of tijdschrift op en je komt geheid de term mindfulness tegen.
Gerenommeerde kranten als Trouw en De Volkskrant schrijven met enige regelmaat over het ‘verschijnsel’.
Als je de lange rij titels van boeken mag geloven, dan is mindfulness de oplossing voor ongeveer álles.

Geen hype maar eeuwenoud

Mindfulness is een term uit de boeddhistische traditie. De Nederlandse vertaling is ‘opmerkzaamheid’ of ‘bewuste aandacht’.
Het is bewuste aandacht voor wat HIER en Nu plaatsheeft.
Die aandacht kan zich richten op het lichaam, de waarneming (zintuigen), de gedachten en de emoties.
Het is opmerkzaamheid van een bepaalde kwaliteit,zacht en zonder oordeel.
Het lijkt een hype om aan mindfulness te doen. In werkelijkheid wordt het al duizenden jaren beoefend in bepaalde culturen.

HappyTeachers.nu cursussen geschikt voor iedereen

De cursussen van HappyTeachers.nu zijn ontdaan van de boeddhistische rituelen en ceremonieel.
Daarmee zijn ze geschikt voor iedereen, ongeacht de religieuze of levensovertuiging die je aanhangt.
Je krijgt concrete handvatten om je opmerkzaamheid te ontwikkelen en uit te bouwen.
Door je te oefenen in opmerkzaamheid, of bewuste aandacht voor wat er in je is en om je heen, verandert je manier van reageren.
Van reacties op de ‘automatische piloot’ ga je naar reageren vanuit het bewustzijn van wat er HIER en Nu gebeurt.

HappyTeachers.nu is voortgekomen uit de traditie van zenmeester Thich Nhat Hanh (1926) en gelieerd aan WakeUpSchools.
Thich Nhat Hanh is een Vietnamese boeddhistische monnik die sinds ruim 45 jaar in het westen leeft en werkt.
Zijn vertaling van het Boeddhisme is alledaags en eenvoudig toe te passen.

Verder lezen

Wil je meer weten van de toepasbaarheid van mindfulness in het onderwijs, lees het blog op deze website.
Onder ‘bronnen’ vind je verwijzingen naar hulpmiddelen, wetenschappelijk onderzoek, artikelen en boeken over mindfulness en meer.

Contact

Heb je vragen of behoefte aan informatie, neem dan contact op met  info@Happyteachers.nu
of vul het formulier in op de contact pagina.